خودروی خارجی - بورس امروز
واردات هر نوع خودروی خارجی به کشور ممنوع است ۲۰ مهر ۱۳۹۸

واردات هر نوع خودروی خارجی به کشور ممنوع است

زادبوم عنوان کرد: با توجه به ارزبری بالای واردات خودرو و حساس بودن منابع ارزی کشوردر شرایط فعلی، واردات هر نوع خودروی خارجی به کشور ممنوع است و فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی آن نداریم.