حمل‌ونقل ریلی - بورس امروز
رویگردانی بنگاه های تولیدی از حمل و نقل ریلی ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

رویگردانی بنگاه های تولیدی از حمل و نقل ریلی

بخش حمل‌ونقل ریلی از کمترین بودجه و یارانه دولتی برخوردار بوده است و نتوانسته آن‌طور که باید پیشرفتی داشته باشد. در این زمینه دولت از شرکت‌های خصوصی نیز حمایت خاصی نکرده تا بخش حمل‌ونقل ریلی به سهم اندک 10درصدی بسنده کند. در حالی که با توسعه این بخش، می‌توان تا 6 برابر مصرف سوخت ناشی از حمل و نقل جاده‌ای و میزان قابل‌توجهی از سوانح جاده‌ای را تقلیل داد.

داخلی‌سازی ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات موتور لکوموتیو ۱۷ تیر ۱۳۹۸

داخلی‌سازی ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات موتور لکوموتیو

بسیاری از قطعات موتور لکوموتیو، امکان داخلی‌سازی دارد ولی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات شامل بوش سیلندر و پیستون در حوزه موتور، داخلی‌سازی می‌شود.

امضای قرارداد جدید تامین واگن‌های باری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

امضای قرارداد جدید تامین واگن‌های باری

قرارداد شرکت ریل پرداز سیر با شرکت راه آهن بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تامین ۵۰ دستگاه واگن باری لبه بلند به امضا رسید.