حذف صفر از پول ملی - بورس امروز
حذف چهار صفر از پول ملی یک ریسک است ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

حذف چهار صفر از پول ملی یک ریسک است

مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: اثر گذاری حذف چهار صفر از پول ملی در کنترل تورم، بحث دیگری است و حتی ممکن است خود این عمل دارای آثار تورمی باشد. به همین دلیل ای اقدام یک ریسک است.

حذف صفر از پول ملی، اقدامی پسافاجعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

حذف صفر از پول ملی، اقدامی پسافاجعه

ایمان اسلامیان کارشناس اقتصادی در خصوص حذف صفر از پول ملی می‌گوید: به طور کلی طرح‌هایی مانند حذف صفرها از پول ملی اقداماتی پسافاجعه هستند.

حذف صفر در چه صورت بر اقتصاد تاثیرگذار است؟ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

حذف صفر در چه صورت بر اقتصاد تاثیرگذار است؟

نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر بر اقتصاد می‌گوید: در صورتی حذف صفر از پول بر اقتصاد تاثیرگذار است که تورم برای یک مدت ۵ ساله کنترل شده باشد.