تامین مالی در بورس - بورس امروز
مشکلات تامین مالی صنعت حمل و نقل ریلی از طریق بازارسرمایه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

مشکلات تامین مالی صنعت حمل و نقل ریلی از طریق بازارسرمایه

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ریلی در هفت سرفصل طبقه بندی می‌شود. تقویت حمل و نقل باری و تامین ناوگان ریلی، توسعه زیر بنا، مدرن سازی راه آهن توسعه خدمات مسافری، توسعه فناوری کسب و کارهای نوین از جمله این سرفصل ها هستند. بیرانوند معاون برنامه‌ ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن در حالی از همکاری با چند شرکت تامین سرمایه به منظور انتشار اوراق صکوک صحبت کرده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۰ به بعد تنها ۴ مرتبه تامین مالی به وسیله اوراق صکوک اجاره انجام شده است.