بیمه های عمر - بورس امروز
صندوق گنجینه الماس بیمه دی راه اندازی شد ۰۴ دی ۱۳۹۷

صندوق گنجینه الماس بیمه دی راه اندازی شد

شرکت بیمه دی ،پیرو الزام بیمه مرکزی مبنی بر ضرورت تفکیک حساب بیمه های عمر و غیر عمر شرکتهای بیمه در راستای حفظ حقوق بیمه گذاران، تشکیل این صندوق سرمایه گذاری را به عنوان راهکاری برای جداسازی حسابهای عمر و غیر عمر در دستور کار قرار داد.

سرمایه گذاری در بیمه های عمر؛خروج از زمین بازی پر ریسک ۱۵ مهر ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در بیمه های عمر؛خروج از زمین بازی پر ریسک

بیمه های زندگی به عنوان یک محصول مجزا،در رقابت با سرمایه گذاری در بانک محسوب نمی شود،بلکه این محصول دارای مزایای متنوع از جمله ارائه انواع پوشش های بیمه ای در کنار تخصیص سود به اندوخته بیمه نامه است. در واقع درصد سود تخصیص یافته مسئله ای است که در رتبه دوم اهمیت قرار می گیرد و اهم موضوع در بخش نخست آن است.

مه گرفتگی آسمان پتروشیمی ها در خاموشی بهین یاب ۰۷ مهر ۱۳۹۷

مه گرفتگی آسمان پتروشیمی ها در خاموشی بهین یاب

بیست و هشتمین شماره با عنوان:" سامانه ای که بازار را سامان نداد؛مه گرفتگی آسمان پتروشیمی ها در خاموشی بهین یاب".