انتشار اوراق بدهی - بورس امروز
بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد ۳۰ دی ۱۳۹۷

بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد

در هفته‌ گذشته 5هزار ميليارد ريال ديگر توسط شركت توسعه اعتماد مبين در قالب اوراق اجاره سهام پذيره نويسي شد. با پذيره نويسي سري دوم اين اوراق رقم كلي پذيره نويسي اوراق اجاره سهام به عدد 47 هزار ميليارد ريال رسيد.

اثرات رتبه‌بندی بر نهادهای مالی و بر جامعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

اثرات رتبه‌بندی بر نهادهای مالی و بر جامعه

سامانه رتبه بندی می‌تواند سبب تحول بنیادین در جامعه و در روابط مالی شود. منطق این رتبه‌بندی مبتنی بر گذشته اشخاص پایه‌ریزی شده و پیوسته در حال به‌روزرسانی است.حال باید سیاست‌گذاران، این سامانه را قبول کرده و از روش‌های دیگر امتناع نموده و در مسائل مالی مردم مداخله نکنند. برای مثال وقتی مردم از این سامانه آگاهی داشته باشند و میزان درآمدشان اجازه دریافت وام جدید را ندهد، خود به خود از دریافت وام و کسب نمره منفی در رتبه‌بندی خودداری خواهند کرد. هرکسی بهترین شخص در خصوص قضاوت بر توانایی خویش است. ما توانایی را بر عهده مردم گذاشته و تمایل آن‌ها را مدیریت می‌کنیم.