ارزش پول ملی - بورس امروز
تامین سرمایه نوین رایان هم افزا را به بورس می آورد ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

تامین سرمایه نوین رایان هم افزا را به بورس می آورد

12هزار میلیارد تومان منابع تحت مدیریت و 1500 میلیارد تومان به حجم سرمایه تامین سرمایه نوین اضافه شد.

برندگان و بازندگان تورم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

برندگان و بازندگان تورم

بازندگان تورم، حقوق بگیران و بازنشستگان، سپرده گذاران بانکی و سرمایه گذاران در اوراق با درامد ثابت می باشند که قدرت خرید و ارزش پولشان کاهش میابد و برندگان تورم، صادرکنندگان و بدهکاران می باشند.

ضرورت اصلاح نظام بانکی ۱۶ آذر ۱۳۹۷

ضرورت اصلاح نظام بانکی

در شرایط فعلی،تمرکز جدی بانک ها به نحوه تامین سرمایه در گردش تولید بسیار کلیدی است.توجه داشته باشیم ضرورت اصلاح نظام بانکی که امری فوری است،ما را در مسیر تضعیف بانکها که 90 درصد تامین مالی را بر دوش دارند،قرار ندهد،بلکه سیاست پول بطور هدفمند در راستای تقویت این کارکرد تغییر یابد.

تلاش برای بازی برد-برد در بورس ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تلاش برای بازی برد-برد در بورس

بازار بورس به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای مالی که از سیاست های پولی و ارزی اثرات مستقیم دریافت می کند، شناخته شده است. نوسانات ارزش پول ملی مشابه آنچه طی ماه های اخیر در ایران رخ داد برای هیچ یک از اجزای اقتصاد مطلوب نبود. اما شاید بتوان بخشی از تهدید ایجاد شده را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی ست که شرکت های صادرات محور می توانند از مزایای ایجاد شده برای خود به نحو احسن استفاده کنند.