نمای بازار بورس


بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:45 157,387.39
682.29
0.44
157,513.14 156,827.98
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:45 45,589.92
197.64
0.44
45,626.35 45,427.88
شاخص كل (هم وزن) 12:45 29,756.42
117.75
0.40
29,798.13 29,710.79
شاخص قيمت (هم وزن) 12:45 20,863.27
82.56
0.40
20,892.51 20,831.27
شاخص آزاد شناور 12:45 174,859.45
1127.18
0.65
175,066.27 173,914.87
شاخص بازار اول 12:45 117,398.11
704.02
0.60
117,516.24 116,768.92
شاخص بازار دوم 12:45 306,594.07
409.98
0.13
306,835.37 306,502.69
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان 1,387
1.02
1,384
0.8
1,353 1,413 7,063
110.738 M
153.554 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 4,185
0.07
4,200
0.43
4,150 4,235 1,630
8.282 M
34.656 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس 6,485
(0.55)
6,400
(1.86)
6,350 6,692 1,344
6.310 M
40.923 B
دي - بانك دي 1,186
(3.58)
1,169
(4.96)
1,169 1,228 1,052
14.005 M
16.614 B
ماديرا - صنايع ماشين هاي اداري ايران 7,004
1.71
7,000
1.66
6,886 7,089 896
2.722 M
19.064 B
زاگرس - پتروشيمي زاگرس 50,566
1.65
50,960
2.44
49,745 51,000 777 603,429
30.513 B
ثتران - سرمايه گذاري مسكن تهران 1,167
(0.26)
1,179
0.77
1,149 1,199 671
7.556 M
8.821 B
2018 Powered By FARASA