بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان 2,100 0 2,061
(1.86)
0 0 0 0 0
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس 7,785 0 7,724
(0.78)
0 0 0 0 0
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 7,842 0 7,799
(0.55)
0 0 0 0 0
دي - بانك دي 4,026 0 3,925
(2.51)
0 0 0 0 0
حريل - ريل پردازسير 3,719 0 3,667
(1.4)
0 0 0 0 0
زاگرس - پتروشيمي زاگرس 72,123 0 71,550
(0.79)
0 0 0 0 0
ريشمك - توليد و صادرات ريشمك 18,954 0 18,796
(0.83)
0 0 0 0 0

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران