بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 18:19 307,094.08
438.82
0.14
307,291.48 307,083.36
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 18:19 82,273.40
117.56
0.14
82,326.29 82,270.53
شاخص كل (هم وزن) 18:19 88,451.97
686.50
0.78
88,452.06 88,192.11
شاخص قيمت (هم وزن) 18:19 59,143.80
459.03
0.78
59,143.87 58,970.05
شاخص آزاد شناور 18:19 358,039.98
573.73
0.16
358,127.02 357,901.93
شاخص بازار اول 18:19 222,696.32
11.80
0.01
222,920.23 222,696.32
شاخص بازار دوم 18:19 626,755.27
2276.23
0.36
627,005.10 625,909.27
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان 1,804
(0.55)
1,836
1.21
1,781 1,849 10,962
118.941 M
214.621 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس 10,220
3.15
10,399
4.96
9,660 10,403 14,622
52.108 M
532.524 B
دي - بانك دي 3,019
3.71
3,056
4.98
2,950 3,056 5,379
64.322 M
194.208 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 6,441
(1.47)
6,420
(1.79)
6,400 6,600 4,164
13.303 M
85.682 B
داوه - داروسازي آوه سينا 19,079
1.89
19,662
5
17,800 19,662 1,806
7.197 M
137.318 B
ماديرا - صنايع ماشين هاي اداري ايران 8,265
4.99
8,265
4.99
8,265 8,265 159
1.686 M
13.935 B
دتوليد - داروسازي توليد دارو 7,160
(2.8)
7,279
(1.18)
7,090 7,455 1,758
5.295 M
37.916 B

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران