نمای بازار بورس


بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 16:52 266,127.21
3186.32
1.21
266,127.23 263,901.15
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 16:52 71,894.62
860.79
1.21
71,894.63 71,293.25
شاخص كل (هم وزن) 16:52 72,125.41
1659.47
2.36
72,125.47 71,122.87
شاخص قيمت (هم وزن) 16:52 48,339.85
1112.21
2.36
48,339.88 47,667.92
شاخص آزاد شناور 16:52 303,763.92
3930.81
1.31
303,763.96 301,535.19
شاخص بازار اول 16:52 193,367.59
1774.53
0.93
193,367.59 192,332.75
شاخص بازار دوم 16:52 541,405.61
8884.06
1.67
541,405.72 534,288.02
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان 1,619
(1.22)
1,610
(1.77)
1,601 1,658 12,395
159.468 M
258.126 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس 6,171
4.26
6,214
4.98
6,000 6,214 4,657
29.779 M
183.763 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 7,799
1.4
7,731
0.52
7,701 7,950 4,328
18.488 M
144.196 B
كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان 34,172
(2.37)
34,100
(2.57)
33,752 34,969 2,472
4.160 M
142.160 B
دي - بانك دي 3,345
4.89
3,348
4.99
3,216 3,348 4,995
109.367 M
365.804 B
حريل - ريل پردازسير 2,725
1.95
2,730
2.13
2,681 2,748 2,536
16.804 M
45.783 B
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 4,382
0.27
4,358
(0.27)
4,323 4,469 2,416
13.366 M
58.576 B

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران

تمام حقوق این وب سایت متعلق به سایت بورس امروز می باشد.