به دلیل جذابیت سبدهای عرضه شده توسط ذوب آهن معاملات با رقابت همراه بوده و از طرفی برای تامین نیاز بازار ذوب آهن سبدهای حجیم با محصولات مورد نیاز بازار عرضه کرده است.

مسعود عبدیزدان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: امروز چهار سبد محصولات ذوب آهن در بورس کالا قرار گرفت که شمال مخلوط تیر آهن و میلگرد بود.

وی افزود: دو سبد با محدودیت خرید حداقل ۱۱۰ تن و عرضه ۲۵۳۰ تن و قیمت پایه ۳۱۶۸ تومان و دو سبد با محدودیت حداقل خرید ۵۰۰۰ تن و عرضه ۱۵ و ۲۰ هزار تن با قیمت پایه ۳۱۲۸٫ پس از پایان معاملات، دو سبد ۱۱۰ تنی با رقابت همراه شدند و بیش از ۱۲۳۰۰ تن تقاضا پیدا نمودند.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سبد مخلوط حاوی تیرآهن ۱۴ تا قیمت نهایی ۳۳۰۸ تومان خریداری شد و سبد دیگر ۱۱۰ تنی تا قیمت نهایی ۳۲۷۰٫۹ تومان خریداری شد. اما دو سبد ۵۰۰۰ تنی بدون رقابت معامله شدند. تحویل این سبدها سلف در ۱۵ اسفندماه است.