چهلمین نشست شنبه های انقلاب به پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع رشد و تعالی انسانی اختصاص داشت. در این نشست که با حضور پدر شهید احمدی روشن برگزار شد، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.

چهلمین نشست شنبه های انقلاب به پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع رشد و تعالی انسانی اختصاص داشت.
در این نشست که با حضور پدر شهید احمدی روشن برگزار شد، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.