بانک توسعه تعاون، اقدامات مثبتی در ارائه خدمات بانکی و توسعه‌ای به تعاونی‌ها ارائه کرده و تقویت این بانک موجب می‌شود، حجم ارائه خدمات به اتحادیه‌های سراسری و تعاونی‌ها در ارکان مختلف اقتصادی افزایش یابد.

محمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را عامل مهمی برای تقویت تعاونی‌ها دانست.

وی، در نشست تخصصی اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی به میزبانی بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون، اقدامات مثبتی در ارائه خدمات بانکی و توسعه‌ای به تعاونی‌ها ارائه کرده و تقویت این بانک موجب می‌شود، حجم ارائه خدمات به اتحادیه‌های سراسری و تعاونی‌ها در ارکان مختلف اقتصادی افزایش یابد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، از بانک توسعه تعاون به‌عنوان بازوی اصلی بخش تعاون یاد کرد و با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک، افزود: بی‌تردید بالا بردن توان تسهیلات‌دهی این بانک منتج به رشد و توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌شود.

منبع:hnh

روابط عمومی بانک توسعه تعاون