شرکت ره‌آورد تامین به عنوان یکی از شرکت های هلدینگ دارویی تی پی کو،در مسیر بورسی شدن،قرار دارد.

محمد رضوانی‌ فر در پی حکمی،مهدی خورسندی در گروه دارویی تامین را به عضویت در هیئت مدیره (شرکت ره‌آورد تامین) منصوب کرد.

مهدی خورسندی که از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۲ معاون تولید  شرکت تماد بوده، در فاصله آن سال تا ۱۳۸۸ مدیر عاملی شرکت برهان دارو را تجربه کرده و مجددا از سال مذکور تاکنون سمت قائم مقام مدیرعامل تماد را به‌عهده داشته، به‌ عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش در هیئت مدیره شرکت ره آورد تامین منصوب شد.