تعداد ۱۹۲ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد سهام شرکت زر ماکارون، روز چهارشنبه (دهم خردادماه) با نماد معاملاتی «غرز» در بورس تهران عرضه اولیه می‌شود.

به گزارش روند بورس امروز، تعداد ۱۹۲ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد سهام شرکت زر ماکارون، روز چهارشنبه (هفتم خردادماه) به‌عنوان پنجمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، با نماد معاملاتی «غرز» در بورس تهران عرضه می‌شود.

این میزان سهام در محدوده قیمتی ۴۳۰۰ تا ۴۵۵۰ تومان برای هر سهم و با سهمیه ۱۵۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد. همچنین مدیر این عرضه شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد و متعهد خرید نیز شرکت‌ تامین سرمایه تمدن به میزان ۵۰ درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه هستند.

این گزارش می‌افزاید: تعداد ۱۶۰ میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۳۲ میلیون سهم نیز تنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز معاملاتی شنبه (دهم خردادماه) به قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه اختصاص خواهد یافت.

بر اساس قانون، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می‌پذیرد.

نام این شرکت از تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت امسال به عنوان پانصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس بخش «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، گروه «ساخت سایر محصولات غذایی» و طبقه «ساخت ماکارونی، رشته فرنگی و محصولات آردی مشابه» با کد «۱۵۴۴″» و نماد «زر – ZAR» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده ‌است.