شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان دویست و شانزدهمین نماد معاماتی در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه پس از احراز همه شرایط پذیرش به عنوان دویست و شانزدهمین نماد معاماتی (شصت و یکمین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

این نماد که در روز ۱۰ اسفندماه سال ۹۵ نزد سازمان بورس و اراق بهادار ثبت شده و در ۱۸ آذرماه پارسال پذیرش شده است، با نماد معاملاتی «بخاور» در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی و زیرگروه بیمه زندگی روی تابلوی فرابورس ایران نشسته است.