وزیر راه و شرسازی اعلام کرد: شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود.

به گزارش روند بورس امروز، محمد اسلامی در حاشیه مراسم الحاق ۸۸ دستگاه جدید به ناوگان ریلی کشور گفت: شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت آن را به شرکت راه آهن واگذار کرده است، از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره الحاق تراورس به شرکت راه آهن افزود: این شرکت پیش‌تر در فرآیند‌های اشتباه خصوصی‌سازی شده است و دقت لازم در واگذاری آن انجام نشده بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همراه با واگذاری مسئولیت‌های تصدی‌گری این شرکت به بخش خصوصی، برخی از مسئولیت‌های حاکمیتی نیز به بخش خصوصی واگذار شده بود که این موضوع، خلاف روح قانون خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اسلامی با بیان اینکه ما پس از واگذاری همواره مشکلاتی داشتیم که سبب کاهش بهره وری در اجرای وظایف ذاتی شرکت راه آهن شده بود، گفت: این تصمیم سازمان خصوصی‌سازی در راستای تسهیل اقدام‌های این سازمان بود و باید وضع شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) شفاف سازی شده و دوباره برای واگذاری آن، تصمیم جدیدی گرفته شود.

به گفته اسلامی، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، واگذاری سهام تراورس در قالب بازار سرمایه است که به صورت سهامی عام در بازار سرمایه عرضه شود، اما باید بخش حاکمیتی این شرکت از بخش اجرایی آن جدا شود.