با انجام دو دوره مميزي خارجي كه به مدت 5 روز در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت گواهينامه CARESجهت صادرات ميلگرد به انگلستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين گواهينامه  CE MARK به منظور صادرات محصول به كشورهاي عضو اتحاد اروپاتمديد اعتبار گرديد.

شيرين پرور،مدير كيفيت فراگير ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: مميزي سه روزه تمديد گواهينامه CARES طی روزهاي ۱۵ الي ۱۷ مرداد ماه توسط سرمميز موسسه مذكور  ودر مديريت هاي مرتبط انجام گرديد که با توجه به عدم مشاهده هيچ گونه عدم انطباقي گواهينامه CARESتمديد اعتبار گرديد.

در جلسه اختتامیه اين مميزي كه با حضور معاونين مدیرعامل و مديران بخش هاي مرتبط  شرکت برگزار گرديد سر مميز موسسهCARES ضمن ابراز رضايت كامل از عملكرد شرکت در اين ارتباط ، ذوب آهن اصفهان را به یک دانشگاه بزرگ تشبيه نمود.

لازم به ذكر است كه ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهينامه CARES در ايران مي باشد .همچنين مميزي ۲ روزه تمديد گواهينامهCE MARKبراي سال پنجم در ذوب آهن اصفهان طي روزهاي ۲۰ الي ۲۱ مرداد ماه توسط سرمميز موسسه VERUS از كشور اسپانيا با موفقيت انجام گرديد.

شیرین پرورمدیر خاطرنشان کرد:در اين مميزي الزامات گواهينامه CE مورد مميزي قرار گرفت و با توجه به اينكه هيچ گونه عدم انطباقي توسط سر مميز خارجي در نمونه هاي اخذ شده از محصولات و مستندات مورد بررسي مشاهده نگرديد گواهينامه CE نیزبراي سال پنجم تمديد گرديد .

سرمميز موسسه VERUS همچنین از عملكرد ذوب آهن  اصفهان در انطباق با نيازمندي هاي مرتبط و كيفيت بالاي محصولات ذوب آهن رضايت كامل خود را اعلام نموده و دستيابي و افزايش سهم در كشورهاي اروپايي براي ذوب آهن  راكاملا  هموار وامكان پذير دانست.

منبع:

روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان