هدف اصلی از خرید بلوک 17 درصدی سهام پتروشیمی مرجان، یکجا نمودن با 16 درصد سهام موجود ( جمعا 33 درصد) و مزیت های مورد نظر شرکت از جمله حضور موثر در بازارهای هدف، مشارکت وهمکاری استراتژیک قیمت گذاری، همکاری های فنی وعملیاتی به دلیل تجهیزات مشابه و لایسنس مشترک و سرمایه گذاری های آتی توسعه محصولات پایین دستی وصنعت حمل و نقل دریایی و ... بوده است.

به گزارش روند بورس امروز، خرید بلوک ۱۷ درصدی سهام پتروشیمی مرجان در جلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران در بیست و هشتمین روزاز اسفندماه ۹۸ مطرح شد.

در خصوص قرارداد واگذاری سهام فی مابین با شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، مذاکرات قراردادی و توافقات اولیه آن در شهریورماه سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آن در بیست و نهم مهرماه ۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری

نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) صورت گرفته است.

ارزش گذاری این سهم توسط شرکت تامین سرمایه امین در دوازدهم شهریورماه و با استفاده از روش های مبتنی بر جریانات نقدی آتی و تنزیل آن درتاریخ مزبور ودر نظر گرفتن ارزش زمانی پول، صورت گرفته است که در نهایت توافق شد

مبلغ ۶ هزارمیلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت انجام شود.

این شرکت جهت اطمینان در تصمیم گیری علاوه بر شرکت تامین سرمایه امین، از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و هیات سه نفره منتخب شرکت و متشکل از سه تن از کارشناسان رسمی

دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی استفاده کرده است .

  • منبع خبر : کدال