وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی با ۱۹۰ رأی موافق نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت و انتخاب شد.

به گزارش روند بورس امروز، بررسی صلاحیت و برنامه‌های کاظم خاوازی وزیر پیشنهادی دولت برای جهاد کشاورزی در دستورکار امروز نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت و سرانجام با رای گیری های صورت گرفته و کسب ۱۹۰ رأی

موافق به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.

همچنین ۱۹ تن از نمایندگان به وی رأی مخالف و ممتنع دادند.

به این ترتیب خاوازی جانشین محمود حجتی شد که آذر سال گذشته و قبل از برگزاری جلسه استیضاح در مجلس، اقدام به استعفا کرده بود.