در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 6 فروردین بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، رضا نازی کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سرمایه امروز گفت:

  • آینده انتشار گزارش‌های ماه ۱۲ شرکت‌ها در سامانه کدال کمک خوبی به بازار سرمایه خواهد کرد.
  • شاخص عمق بازار مشتمل بر تعداد معاملات بورس، نزدیک ۶۸۵ هزار معامله بود.