شرکت پتروشیمی ممسنی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان با هدف احداث، راه اندازی، بهره برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت. این پتروشیمی درحال حاضر بر روی پروژه تولید پلی اتیلن سنگین به میزان 300 هزار تن در سال کار می‌کند.

شرکت پتروشیمی ممسنی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان با هدف احداث، راه اندازی، بهره برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت. این پتروشیمی درحال حاضر بر روی پروژه تولید پلی اتیلن سنگین به میزان ۳۰۰ هزار تن در سال کار می‌کند.