نازی کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: بازار سرمایه با کرونا ویروس در تقابل است. در بازارهای جهانی نیز ما شاهد تأثیر این ریسک هستیم. بازار سرمایه ایران در روز گذشته و امروز روند متفاوتی را تجربه کرد.

به گزارش روند بورس امروز، رضا نازی کارشناس بازار سرمایه در خصوص آخرین روز کاری بازار سرمایه سال ۱۳۹۸ گفت: امروز در آخرین روز کاری بازار سرمایه ایران، شاخص کل با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد. مجموعه ارزش معاملات بورس و فرابورس بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد بود که شاخص عمق معاملات مشتمل بر تعداد معاملات بورس نزدیک به ۷۷۰ هزار واحد بود.

نازی ضمن اشاره به کرونا ویروس به عنوان اصلی‌ترین ریسک سیستماتیک این روزهای بازار اظهار داشت: بازار سرمایه با کرونا ویروس در تقابل است. در بازارهای جهانی نیز ما شاهد تأثیر این ریسک هستیم اما در بازار سرمایه ایران در روز گذشته و امروز روند متفاوتی را داشتیم. معاملات از فشار عرضه‌ای که در روزهای ابتدایی هفته شاهد بودیم، خارج شدند. همچنین تعادل را در برخی از نمادها شاهد هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به پایان آخرین روز کاری سال در بازار سرمایه، منتظر گزارش‌های اسفندماه هستیم که این گزارش‌ها تا حدودی ذهنیت بازار را به سمت عملکرد مناسب خواهد برد. امیدوارم با اقدامات جهانی و داخلی ریسک کرونا مرتفع شود. در این شرایط رفته‌رفته روند کاهش را برای این ویروس شاهد خواهیم بود و بازارها به شرایط عادی خود برمی‌گردند.