در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ايران خودرو  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

ایران خودرو مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش روند بورس امروز، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١٨٧٢ درصدی شرکت ایران خودرو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر نمود.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ايران خودرو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اينکه بخشي از مبلغ افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي‌هاي استهلاک‌پذير (طبقات ساختمان و ماشين‌آلات) مي‌باشد، در صورت انجام افزايش سرمايه از محل مزبور، هزينه استهلاک طبقات ساختمان و ماشين‌آلات طي سال‌هاي مالي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر مبلغ ۵۱۱ر۰۱۴ر۵ ميليون ريال (۲۵ ساله-روش خط مستقيم) خواهد شد.

بنابراين مابه‌التفاوت هزينه استهلاک طبقات ساختمان و ماشين‌آلات در حالت انجام افزايش سرمايه نسبت به حالت عدم انجام افزايش سرمايه در سال‌هاي يادشده به ترتيب مبلغ ۵۴۳ر۶۴۵ر۴، ۱۷۶ر۶۹۵ر۴ و ۰۷۸ر۷۰۲ر۴ ميليون ريال افزايش مي‌يابد. در اين خصوص توجه سهامداران و سرمايه‌گذاران را به تأثيرات افزايش سرمايه بر هزينه استهلاک سال‌هاي آتي شرکت (افشاء شده در گزارش توجيهي افزايش سرمايه مورد تأييد بازرس قانوني) جلب مي نمايد.