بانک تجارت از نتیجه برگزاری مزایده واگذاری سهام و انتقال مطالبات شرکت خورشید درخشان هشتم توس خبر داد.

اعلام نتیجه مزایده توسط بانک تجارت

به گزارش روند بورس امروز، بانک تجارت اعلام داشت مزایده واگذاری سهام و انتقال مطالبات شرکت خورشید درخشان هشتم توس برگزار و برنده مزایده با قیمت پیشنهادی معادل قیمت پایه مندرج در آگهی (١٣,۵٣٠,٠٠٠ میلیون ریال) با شرایط ١٠% نقد و مابقی اقساط مشخص و اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد واگذاری به برنده مزایده ابلاغ گردید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

مزایده سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان،سیمرغ،عمران و مسکن سازان استان یزد، مولد نیروگاهی تجارت فارس،تولیدی و صنعتی پایوند توس برگزار گردید و لیکن فاقد متقاضی بود.