در این پادکست؛ مزیت‌های استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه بررسی شده است.

به گزارش روند یورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت:

  • دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ۱۴ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان است.
  • خرید سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله برای افراد ریسک گریز توصیه می‌شود.