اطلاعیه شرکت بيمه کوثر در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه منتشر شد.

 

به گزارش روند بورس امروز، هیأت مدیره بیمه کوثر افزایش سرمایه ٨٣ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.

پیشنهادافزایش سرمایه بیمه کوثر از مبلغ ۳,۵۲۷,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۴۵۲,۰۲۶,۹۵۳,۶۷۳ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور رعايت مقررات و پذيرش سهم نگهداري بالاتر و حفظ قبولي اتکايي از داخل کشور که در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸، به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.