نرخ ارز در این بازار برمبنای عرضه و تقاضای بازار از روند باثبات برخوردار بوده است و جریان مناسب عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادر کنندگان در کنار عرضه ارز بانک مرکزی، ضمن تامین ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش ها، موجب روند کاهش نرخ ارز در این بازار نیز شده است.

عرضه ۱.۵ میلیارد دلار در بازارثانویه

به گزارش روند بورس امروز، در راستای تامین ارز برای واردات کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کشور، در اسفند امسال بیش از یک و نیم میلیارد دلار در بازارثانویه ارز، توسط بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی عرضه شده است.

نرخ ارز در این بازار برمبنای عرضه و تقاضای بازار از روند باثبات برخوردار بوده است و جریان مناسب عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادر کنندگان در کنار عرضه ارز بانک مرکزی، ضمن تامین ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش ها، موجب روند کاهش نرخ ارز در این بازار نیز شده است.

بر اساس این اعلام، این میزان عرضه ارز در بازار ثانویه علاوه بر تامین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بوده است و بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها با تامین مناسب ارز، بخصوص برای دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالا‌های اساسی و ضروری کشور، تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت و اجازه هیچگونه خللی در تامین بموقع کالا‌های مورد نیاز مردم عزیز را نخواهد داد.