در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 25 اسفند بررسی شده است.

تجربیات بی‌سابقه دربورس جهانی و ایران

به گزارش روند بورس امروز، قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه گفت:

  • شاهد معاملات و جو بسیار عجیبی بر بازار بورس هستیم.
  • با توجه به اتفاقات متعدد فشار فروش زیاد عجیب نیست.