در این پادکست؛ خبرهایی از برنامه های توسعه شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه برای سهامداران مطرح شده است.

خبرهای خوب برای سهامداران «سرچشمه»

به گزارش روند بورس امروز، علی ارجمندی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه گفت:

  •  امسال ۲۰ درصد پیشرفت کار در پروژه‌هایمان داشتیم.
  • شرکت صنایع مس افق در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.