بانک صادرات ایران در دوره 11 ماهه سال 1398 درآمد عملیاتی 125,465,541 میلیون ریال از تسهیلات اعطایی کسب کرد.

به گزارش روند بورس امروز، سپرده های دریافتی بانک صادرات ایران در دوره ۱۱ ماهه سال جاری با مبلغ ۲,۱۷۳,۶۰۵,۱۲۸ میلیون ریال از تسهیلات اعطایی این دوره (۱,۳۱۶,۳۷۴,۴۶۳ میلیون ریال) بیشتر بوده است. همچنین بانک صادرات ایران در دوره ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ درآمد عملیاتی ۱۲۵,۴۶۵,۵۴۱ میلیون ریال از تسهیلات اعطایی کسب کرد.در ادامه نگاهی اجمالی به وضعیت این بانک خواهیم داشت.