غبار جمع آورى شده توسط اين مجموعه غبارگير، به منظور استحصال كنسانتره موجود در آن به "كارخانه فرآورى غبار" ارسال خواهد شد و كنسانتره موجود در آن بازيافت مى شود و این در حالی است که پیشتر غبار ایجاد شده، به صورت باطله بدون استفاده از دست مى رفت.

به گزارش روند بورس امروز، فاز نخست یکی از بزرگ ترین پروژ های حذف غبار کارخانه های فرآوری خشک سنگ آهن کشور در گل گهر  راه اندازی شده است. ارتقای سلامت انسانی، یکی از ویژگی های برجسته راه اندازی این پروژه است.

پروژه مذكور كه با هدف جمع آوری بیش از ۸۰۰ هزار متر مکعب بر ساعت غبار موجود در اين كارخانه تعريف شده است، در فاز نخست آن طراحى و نصب يك دستگاه بَگ فيلتر ١٢٠ هزار مترمكعبى و همچنين بهينه سازى عملكرد ٤ دستگاه وِت اِسكرابر موجود كارخانه تغليظ با ظرفيت تقريبى ٥٠٠ هزار متر مكعب بر ساعت با موفقيت توسط مديريت اصلاح خطوط توليد شركت معدنى و صنعتى گل گهر صورت پذيرفته است.

تاییده انجمن متخصصان محیط زیست

طرح فوق يكى از بزرگترين پروژه هاى ملى حذف غبار كارخانه های فراورى خشك كشور به شمار مى رود و از سوی انجمن متخصصان محيط زيست ايران نیز مورد تایید و تجليل قرار گرفته است. تاثير ويژه اين طرح بر افزايش سلامت نيروى انسانى فعال در اين كارخانه خواهد بود و در عين حال بر افزايش آماده به كارى تجهيزات و نيز بهبود شاخص هاى مرتبط با نگهدارى و تعميرات كارخانه تاثير به سزايى خواهد گذاشت.

استحصال کنسانتره از غبار جمع آوری شده

غبار جمع آورى شده توسط اين مجموعه غبارگير، به منظور استحصال كنسانتره موجود در آن به “كارخانه فرآورى غبار” ارسال خواهد شد و كنسانتره موجود در آن بازيافت مى شود و این در حالی است که پیشتر غبار ایجاد شده، به صورت باطله بدون استفاده از دست مى رفت.