کرونا بیماری واگیردار در میان بازارهای اقتصادی شده است که پس از تعطیلی سامسونگ و ضربه به اقتصاد چین گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. اولین تأثیر را هم بر بازار مسکن داشت که با وجود رونق شب عید، بازید از واحدهای مسکونی روند کاهشی داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، کارشناسان معتقد هستند که مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی بحث عرضه است. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد بازار مسکن به تعادل نخواهد رسید. برای ماندگاری تعادل هم باید موانعی برای توقف سوداگری ایجاد شود. همچنین در شرایط اقتصادی فعلی قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی‌سابقه‌ی متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن مؤثر می‌دانند. برای بررسی این مسائل در ادامه قیمت مسکن در چند منطقه تهران را موردبررسی قرار داده‌ایم.

آگهی‌های منتشرشده در محدوده شمس آباد نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این محدوده حدود ۱۴ میلیون  و ۲۰۰ تومان است و در این منطقه افزایش قیمت ۱۱ درصدی داشته‌ایم.

در محدوده پاسداران افزایش قیمت ۳ درصدی ثبت‌ شده است و در این منطقه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۳۶ میلیون تومان شده است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۳۱۴۰ معامله انجام‌شده است.

در محدوده خیابان جمهوری میانگین قیمت واحدهای مسکونی حدوداً ۱۱ میلیون و ۳۰۰ تومان است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۶درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.

منحنی بازار مسکن نشان می‌دهد که  شیب رشد قیمت ملایم‌تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها روند کاهشی داشته است. ای امر احتمالاً بر  بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود. بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از یک دوره چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یک‌باره در آذرماه هم‌زمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳۷ درصدی معاملات و رشد ۶.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم.