شرکتهای فولاد و آهن ارفع و فولاد خوزستان امروز 7 اسفند ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز، در شرکت فولاد و آهن ارفع با نماد (ارفع) ۱۰۰۰۰تن شمش بلوم با قیمت ۳،۰۸۹ تومان عرضه و با قیمت ۵،۲۵۶ تومان رقابت شد.

در شرکت فولاد خوزستان با نماد (فخوز) ۳۰۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۳،۰۸۹ تومان عرضه و با قیمت ۵،۲۲۶ تومان رقابت شد.