در این پادکست به تأثیر ورود نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه پرداخته شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت:

  • از ابتدای سال صندوق‌های بازار سرمایه تقریباً ۲۷ درصد رشد ارزش داشته‌اند.
  • ورود نقدینگی به بازار سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقریباً رشد ۱٫۱ دهم درصدی داشته است.