برای افراد ریسک گریز سهم های این صنعت مثل وبصادر،وتجارت،ونوین،وسینا،وپست برای اینکه در سبد سهام قرار گیرند مناسب است.

به گزارش روند بورس امروز، محمد حسین کیانی مدیر تحلیل کارگزاری بورس ابزار عنوان کرد: گروه بانک و موسسات مالی از کم ریسک ترین گروه های حال حاضر بازار سرمایه به شمار می روند که با توجه به بقیه گروه های بازار سرمایه رشد آنچنانی نداشته اند. وقتی به ارزش بازار شرکت های موجود در این گروه نگاه کنیم متوجه ارزان بودن سهم های این صنعت در بازار می شویم. برای افراد ریسک گریز سهم های این صنعت مثل وبصادر،وتجارت،ونوین،وسینا،وپست برای اینکه در سبد سهام قرار گیرند مناسب است.

در بین این شرکت ها سهم وپست را مورد بررسی قرار دادیم که به نظر می رسد آماده رشد برای هدف ۷۹۳۰ ریال و هدف بعدی احتمالی تا مجمع ۱۱۵۰۰ ریالی باشد. حد ضرر را برای این تحلیل ۵۵۰۰ ریال قرار دهید.