مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد که فرآیند تحویل در قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اسفند ۹۸ در روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه و از طریق گواهی سپرده زعفران مطابق ضوابط انجام خواهد شد.

به گزارش روند بورس امروز، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۹۸ را اعلام کرد.

 مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد که فرآیند تحویل در قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اسفند ۹۸ در روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه و از طریق گواهی سپرده زعفران مطابق ضوابط انجام خواهد شد. بنابراین کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند بر اساس ضوابط اعلام شده جهت انجام فرایند تحویل اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه برای تبدیل زعفران به گواهی سپرده به انبارهای تعاونی روستایی خراسان رضوی، شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان، شرکت نوین زعفران، شرکت زرین زعفران مشرق زمین، شرکت سحرخیز، و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی مراجعه کنند.

علاوه بر این مشتریان فروشنده می توانند حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰ آخرین روز معاملاتی یعنی ۱۲ اسفند ۹۸ اقدام به خرید گواهی سپرده زعفران در معاملات روزانه گواهی سپرده زعفران در نمادهای زعفران ۹۹۰۸ نگین ت.روستا(پ)، زعران ۹۹۰۸ نگین زرین(پ)، زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ) ، زعفران ۹۹۰۸ نگین نوین(پ)، زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز(پ)، زعفران ۹۹۰۸ نگین بیرجند(پ) کنند.