شرکتهای فولاد و آهن ارفع و مادر تخصصی توسعه و صنایع معدنی خاورمیانه امروز 30 بهمن ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز، در شرکت فولاد و آهن ارفع با نماد (ارفع) ۱۰،۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۳۰۱۷ تومان عرضه و با قیمت ۵۱۷۴ تومان رقابت شد.

در شرکت مادر تخصصی توسعه و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد (میدکو) ۶۰ تن مس کاتدی با قیمت ۷۲۲۰۶ تومان عرضه و با قیمت ۷۳۰۷۸ تومان رقابت شد.