پنل های تخصصی در موضوعات مختلف از جمله کاتالیست و مواد شیمیایی، ابزاردقیق، تجهیزات، تصفیه ها، پکیج های خاص بوده که پتروشیمی اروند با تمام توان در این پنل ها حضور فعال دارد و به دنبال ایجاد فضایی تعاملی با صاحبان صنایع ، تکنولوژی و شرکت های توانمند داخلی می باشد ومنجر به هم افزایی دانش و فناوری و صنعت پتروشیمی خواهد شد.

به گزارش روند بورس امروز،در نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل که از روز گذشته کار خود را در جزیره کیش آغاز کرده و تا ۲۹ بهمن ماه ادامه خواهد داشت ، پتروشیمی اروند در راستای حمایت از ساخت داخل و با هدف افزایش تعامل و ایجاد شبکه ای ارتباطی میانِ صنعت پتروشیمی با شرکت های دانش بنیان و صاحب تکنولوژی و نوآوری داخلی و استفاده از توانمندی های آنها در زمینه ساخت داخل با برپایی پنل ها و سلسله نشست‌های تخصصی در حاشیه این نمایشگاه، موضوعات مختلف فنی و مهندسی را معرفی و به بحث می گذارند تا زمینه همکاری سازنده ای را با سازندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی ایجاد نماید.

پنل های تخصصی در موضوعات مختلف از جمله کاتالیست و مواد شیمیایی، ابزاردقیق، تجهیزات، تصفیه ها، پکیج های خاص بوده که پتروشیمی اروند با تمام توان در این پنل ها حضور فعال دارد و به دنبال ایجاد فضایی تعاملی با صاحبان صنایع ، تکنولوژی و شرکت های توانمند داخلی می باشد ومنجر به هم افزایی دانش و فناوری و صنعت پتروشیمی خواهد شد.

در این نشست ها تجارب متخصصین و کارشناسان پتروشیمی اروند به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری منتقل می شود تا آنها نیز بتوانند محصولات خود را با کیفیت‌ بهتر تولید و عرضه کنند.

  • منبع خبر : پتروشیمی اروند