شرکت پتروشیمی غدیر از سال ۱۳۸۹ با ظرفیت اسمی ۵۰ درصد شروع به فعالیت کرد. این شرکت به عنوان یک تأمین کننده PVC بازار داخلی و صادراتی با گرید S65 است.

شرکت پتروشیمی غدیر از سال ۱۳۸۹ با ظرفیت اسمی ۵۰ درصد شروع به فعالیت کرد. این شرکت به عنوان یک تأمین کننده PVC بازار داخلی و صادراتی با گرید S65 است. در ادامه به وضعیت شرکت شغدیر می پردازیم.