حرکت سهم «کچاد» همواره در یک کانال صعودی بوده است که اکنون به سقف این کانال صعودی نزدیک شده است.

به گزارش روند بورس امروز، محمد حسین کیانی مدیر تحلیل کارگزاری بورس ابزار عنوان کرد: کچاد را اگر در بازه زمانی حدودا یکساله ببینیم، حرکت سهم همواره در یک کانال صعودی بوده است که اکنون به سقف این کانال صعودی نزدیک شده و باید منتظر ماند دید آیا می تواند محدود ۷۶۰۰ ریال را به بالا بشکند یا احتمال اصلاح تا خط وسط کانال یعنی حدود ۶۸۰۰ وجود دارد.

در هر صورت بهترین استراتژی معاملاتی خرید بعد از عبور قیمت از ۷۶۰۰ ریال با تایید حجم مناسب برای شکست این محدوده است. هدف اول سقف کانال صعودی بعدی، ۹۰۰۰ ریال است.