در تحلیل نموداری نماد کچاد شاهد شروع حرکت صعودی هستیم.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: شرکت چادرملو با نماد کچاد از جمله شرکتهای معتبر و بسیار خوشنام بورسیست که همیشه جذابیت فوق العاده ای برای سرمایه گذارانی که به دنبال سهام بنیادی خوب با بازدهی بالا در میانمدت و بلند مدت هستند، داشته و دارد.

این شرایط بنیادی ایده آل و همچنین وضعیت مطلوب تکنیکی آن میتواند به اقبال بازار به این نماد کمک کند.در تحلیل نموداری نماد شاهد شروع حرکت صعودی هستیم که هدف آن بازه قیمتی ۱۲۷۰۰ الی ۱۳۰۰۰ریال است.