آمار معاملات بورس کالای شرکت‌های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 20 آذر ۹۸
به گزارش روند بورس امروز، محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۶۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۶۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۱۵۴۳۳ ریال (٪۲+)
بالاترین قیمت: ۲۱۵۴۳۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۱۵۴۳۳ ریال
ارزش معامله: ۱۲۹۲۵۹۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۲۰ و ۹۸.۹.۲۴

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۸۸۰ تن
مقدار معامله: ۸۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۳۰۱۹۳ ریال (٪۲+)
بالاترین قیمت: ۲۳۰۱۹۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۳۰۱۹۳ ریال
ارزش معامله: ۱۸۴۱۵۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۲۰ و ۹۸.۹.۲۴

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۵۶۲۰ تن
مقدار معامله: ۴۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۶۴۴۱۹۳ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۶۶۴۲۰۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۵۹۱۴۲ ریال
ارزش معامله: ۲۶۳۶۵۶۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۲۰ و ۹۸.۹.۲۳

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۰۰ تن
مقدار معامله: ۳۰۰ تن
قیمت پایه: ۶۸۶۱۷۷ ریال (٪۶+)
بالاترین قیمت: ۶۸۶۱۷۷ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۸۶۱۷۷ ریال
ارزش معامله: ۲۰۵۸۵۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۲۳

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۵۰۵۴۰ تن
مقدار معامله: ۵۰۵۴۰ تن
قیمت پایه: ۴۹۴۶۹ و ۵۰۶۵۶ ریال
ارزش معامله: ۲۵۴۲۵۹۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۳۰

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۳۸۷۶۱ تن
مقدار معامله: ۳۸۷۶۱ تن
قیمت پایه: ۵۹۸۷۸ ریال
ارزش معامله: ۲۳۲۰۹۳۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۹

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۷۵۹۱ تن
مقدار معامله: ۷۵۹۱ تن
قیمت پایه: ۸۲۷۱۰ ریال
ارزش معامله: ۶۲۷۸۵۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۹

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۴۲۱۴ تن
مقدار معامله: ۴۲۱۴ تن
قیمت پایه: ۱۲۸۸۷۶ ریال
ارزش معامله: ۵۴۳۰۸۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۹

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۱۴۴۰ تن
مقدار معامله: ۴۴۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۸۸۶۶ ریال (٪۳+)
بالاترین قیمت: ۴۴۸۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۳۷۶۱ ریال
ارزش معامله: ۱۹۲۵۴۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۶

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۲۵۵۰ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۸۸۶۶ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۸۸۸۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۸۲۴۷ ریال
ارزش معامله: ۳۱۸۴۲۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۴

شمش ذوب اهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۹۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۵۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۰۶۱۱ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۴۱۱۳۱ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۱۳۱ ریال
ارزش معامله: ۲۰۵۶۵۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۱۱۱۰ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۸۸۶۶ ریال (٪۴+)
بالاترین قیمت: ۴۶۹۹۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۶۵۲۵ ریال
ارزش معامله: ۳۰۷۰۶۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۶

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۸۱۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال
بالاترین قیمت: ۴۱۸۹۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۵۴۲ ریال
ارزش معامله: ۱۲۴۶۲۷۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۱۹

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۳۸۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال
بالاترین قیمت: ۴۱۳۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۲۵۴ ریال
ارزش معامله: ۴۱۲۵۴۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۸

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۳۷۲۲۴ تن
مقدار معامله: ۱۴۰۱۴ تن
قیمت پایه: ۴۰۰۶۸ ریال (٪۳+)
بالاترین قیمت: ۴۴۸۸۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۳۱۰۲ ریال
ارزش معامله: ۶۰۴۰۳۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۲۰ و ۹۸.۹.۲۵