شرکت های ملی مس ایران و چادرملو امروز 18 آذر 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،در شرکت ملی مس ایران با نماد (فملی)مس کاتد۲ ۱،۰۰۰ تن با قیمت۶۴۴،۱۹۳ ریال عرضه شد و با همان قیمت ۱،۰۰۰ تن معامله شد. همچنین،مس مفتول ۱،۰۰۰ تن با قیمت ۶۸۶،۱۷۷ ریال عرضه شد و با همان قیمت ۳۰۰ تن معامله شد.

در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو شمش بلوم با قیمت۳۱،۰۷۷ ریال عرضه شد و با ۳۳% افزایش تا قیمت ۴۱،۳۶۹ ریال رقابت شد.