اظهار نظر هفته گذشته عربستانی‌ها مبنی بر افزایش تولید این کشور در صورت همراهی نکردن دیگر اعضای اوپک با کاهش تولید، سبب شد قیمت نفت بیش از پنج درصد کاهش یابد.

به گزارش روند بورس امروز،تحلیلگر روبوبانک هلند، گفت: اگرچه عربستان بی‌گمان ناراحت است که دیگر اعضای اوپک بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری آنها تا این مرحله بیش از آن بوده است که بتوانند رویه خود را تغییر دهند.  اوپک و متحدانش می‌دانند که اگر تصمیم بگیرند به هر شکلی توافق کنونی خود را سست کنند، بازار آنها را مجازات خواهد کرد

این کارشناس اشاره کرد که اظهار نظر هفته گذشته عربستانی‌ها مبنی بر افزایش تولید این کشور در صورت همراهی نکردن دیگر اعضای اوپک با کاهش تولید، سبب شد قیمت نفت بیش از پنج درصد کاهش یابد.

فیتزموریس گفت که پس از انتشار برخی خبرها مبنی بر تشدید کاهش تولید نفت اوپک و متحدانش، افت قیمت نفت در هفته گذشته تا حدی جبران شد.

وی گفت: ما همچنان انتظار داریم با توجه به خبرهای ناهمخوان از اوپک، قیمت نفت در این هفته نوسان زیادی داشته باشد.

این کارشناس اعلام کرد باور دارد عربستان انگیزه بسیار کمی برای افزایش تولید خود دارد.