از نیمه ی دوم سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری هیچ گونه تولید و فروشی از محصول کنسانتره خشک در صورت های مالی شرکت ذکر نشده است.

به گزارش روند بورس امروز، مجموع فروش محصولات سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله و کنسانتره خشک شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در دوره ی ۸ماهه ی منتهی به آبان ماه سال جاری ۴,۶۵۰,۱۳۰ میلیون ریال معادل ۲۰۲٫۱۹ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته برخوردار شده است . لذا شرکت در ۸ ماه منتهی به آبان ماه امسال توانست فروش خود را افزایش دهد.

توقف فروش سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره

در میان محصولات تولیدی این مجموعه در آبان ماه سال جاری و دوره ی مشابه در سال گذشته، سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره هیچ گونه تقاضا و فروشی نداشته است. همچنین در دوره ی مهرماه سال جاری نیز شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور هیچ گونه فروشی از محصولات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره نداشته است. این درحالی است که تنها محصول کنسانتره کنور در دوره ی ۶ ماهه ی نخست سال جاری ۹۷۳,۴۲۳ میلیون ریال با ۱۹٫۲۲ درصد کاهش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به فروش رسید.

 فروش کنسانتره خشک

این گزارش می افزاید، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در آبان ماه امسال گندله را با افزایش ۳۷۵٫۴۳ درصدی نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته ۲۹۳,۹۸۳ میلیون ریال به فروش رساند. در حالی که شرکت در دوره ی آبان ماه سال جاری توانست محصول گندله را با ۹٫۳۷ درصد کاهش نسبت به مهرماه به فروش رساند. گفتنی است که در میان محصولات تولیدی شرکت، کنسانتره خشک در ماه جاری از فروش ۱۵۱,۳۴۸ میلیون ریالی با ۷۰٫۶۲ درصد کاهش نسبت به دوره ی مهرماه تولید برخوردار شده است این درحالی است که از نیمه ی دوم سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری هیچ گونه تولید و فروشی از این محصول در صورت های مالی شرکت ذکر نشده است.