شرکت آزمایش از برگزاری مزایده ی فروش ملک خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز،شرکت آزمایش اعلام داشت املاک شرکت عرصه و اعیان محل کارخانه های صنعتی آزمایش مرودشت به مساحت ٢٢٩٠٠۵ متر مربع به میزان ١،۴٩٧ میلیارد ریال و عرصه و اعیان یک قطعه زمین مجاور آن به مساحت ٣۶۵٩٠ متر مربع به میزان ١٢٨ میلیارد ریال واقع در استان فارس کیلومتر ۵ جاده تخت جمشید حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری با وضع موجود و بصورت نقدی به فروش می رساند .

متقاضیان جهت شرکت در مزایده و بازدید از املاک و دریافت مدارک مزایده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۲۵ پیشنهاد خود را بصورت کتبی در پاکت سربسته به همراه یک فقره چک بانکی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بابت عرصه و اعیان محل کارخانه های صنعتی آزمایش مرودشت و یک فقره چک بانکی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت عرصه و اعیان زمین مجاور آن به امور مالی شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

مزایده از ساعت ۹ الی ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ در محل شرکت به آدرس تهران کیلومتر۱۲جاده آبعلی، سه راه آزمایش ، کارخانه های صنعتی آزمایش برگزار خواهد شد حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع است هزینه آگهی ها وکارشناسی املاک مذکور به عهده برنده مزایده خواهد بود و اعلام اسامی و عقد قرارداد با برنده مزایده منوط به موافقت وتایید شرکت خواهد بود . متقاضان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۷۳۳۷۰۹۱ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند .

  • منبع خبر : کدال