رییس سازمان امور مالیاتی کشور:سود دریافتی سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست.

به گزارش روند بورس امروز، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سود دریافتی سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست.

 امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی، به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته در مورد اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سود دریافتی سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست.

 

  • منبع خبر : ایلنا