مدیرعامل سابق گل گهر رئیس هیئت مدیره چادرملو شد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ناصر تقی زاده مدیر عامل سابق شرکت گل گهر را به عنوان نماینده حقوقی خود به شرکت چادرملو معرفی کرد. وی در سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف چادرملو قرار گرفت.

محمود نوریان مدیرعامل شرکت چادرملو نیز از سوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ترکیب هیئت مدیره چادرملو ابقا شد. شرکت سرمایه گذاری سپه و شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (عدالت) به ترتیب سید محمد ابریشمی و مهدی ثفقی به عنوان نمایندگان خود به این شرکت معدنی معرفی کردند. از سوی دیگر فولاد مبارکه اصفهان صادق نجفی خضرلو را در جایگاه نائب رئیس، در هیئت مدیره چادرملو قرار داده است.