مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشيمي آبادان در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش روند بورس امروز،با توجه به مجوز افزایش سرمایه پتروشیمی آبادان و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در ۲۸ آبان ۹۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۱ آذر ۹۸  تا ۱۰ دی ۹۸ تعیین شده ست.

  • منبع خبر : کدال