شرکت های پلی پروپیلن جم و پتروشیمی مارون امروز 11 آذر 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،شرکت پلی پروپیلن جم امروز انواع محصولات پلی پروپیلن در گریدهای مختلف را عرضه کرد که برخی به صورت رقابتی معامله شدند.برای مثال پلی پروپیلن شیمیایی EP548R به حجم ۵۵۰ تن و با قیمت پایه ۱۱۲,۷۶۳ ریال (۲٫۰۸ درصد بالاتر از پایه قبلی)عرضه شد که با میانگین قیمت ۱۱۶,۳۶۴ ریال( ۳٫۲ درصد بالاتر از پایه و ۵٫۳۳ درصد بالاتر از قیمت معامله قبلی) معامله شد.

پتروشیمی مارون امروز انواع محصولات پلی پروپیلن در گریدهای مختلف را عرضه کرد که برخی به صورت رقابتی معامله شدند.برای مثال پلی پروپیلن نساجی Z30S به حجم ۷۷۰ تن و با قیمت پایه ۹۸,۰۵۹ ریال (۱٫۸۷ درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت ۱۰۲,۳۱۴ ریال( ۴٫۳۴ درصد بالاتر از پایه و ۶٫۳۳ درصد بالاتر از قیمت معامله قبلی) معامله شد.