بر اساس آیین نامه 97 بیمه مرکزی شرکت های بیمه ای تا سقف 40 درصدمنابع حاصل از ذخایرفنی سهم نگهداری و حقوق صاحبان سهام امکان سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دارند.

به گزارش روند بورس امروز، هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان در واکنش به اخبار منتشر شده، پیرامون الزام شرکت‌های بیمه برای سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی منابع در بازار سرمایه گفت: آیین‌نامه ۹۷ به الزام اشاره نکرده است و سقف ۴۰ درصدی را مشخص کرده است. یعنی حداکثر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها این میزان است. شرکتی ممکن است تمام سرمایه خود را سپرده بانکی کند و مشمول عدم رعایت آیین نامه هم نشود.
اویار حسین خاطرنشان کرد: آیین‌نامه ذکر کرده که در صورتی که به بورس وارد شدید، باید سقف را رعایت کنید. بیمه‌ها هم با توجه به سیاست‌های خود میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. اگر زمانی در بورس شاهد سودآوری بالا باشیم، در نتیجه شرکت حداکثر سرمایه‌گذاری ذکر شده، در آیین‌نامه را وارد بازار سرمایه می‌کند.
وی افزود: در آیین‌نامه تنها به حداقل و یا حداکثر اشاره شده است. اشاره‌ای به الزام سرمایه‌گذاری در آیین‌نامه نشده است. تنها در سپرده‌گذاری بانکی الزام ذکر شده است. مدیرعامل بیمه پارسیان تأکید کرد: کاهش یا افزایش این سقف مرتبط با شرایط بازار سرمایه است. در حال حاضر شرایط خوب است و شاخص روند صعودی به خود گرفته است. همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری بالا رفته است.